Giftiga listan…

Man hör ibland företrädare för olika riksdagspartier/journalister kritisera Piratpartiet för att man inte tar ställning i andra frågor än:

  • Delad kultur
  • Fri kunskap
  • Skyddat privatliv

Tanken bakom detta är att väljare som blivit övergivna av sina gamla partier ska kunna samsas inom Piratpartiet oavsett om de kommer från vänster eller höger. Självklart vill nu inte deras tidigare partier att man ska kunna hålla sams, så man försöker ständigt utmana Piratpartiet att anta fler förslag för att söndra bland medlemmarna.

Piratpartiet kommer naturligtvis fortsätta med sin strategi; att hjälpa det regeringsalternativ som ställer sig bakom Piratpartiets tre krav. Man kommer i övriga frågor rösta exakt som den regering man hjälpt till makten.

Då övriga partier lovat runt inom samtliga områden och dessutom avkräver Piratpartiet samma typ av löften, har jag valt ut ett antal saker som väljarna kunnat förvänta sig av sina partier, men där jag inte riktigt tycker man lyckats. Om du känner att jag behandlat något av regeringspartierna orättvist kan du väl skriva några rader om vad de verkligen menade, Här kommer (den kraftigt förkortade) ”Giftiga listan”

  • Moderaterna har alltid krävt att samhället ska kunna avlyssna privat kommunikation vid misstanke om brott motsvarande snatteri (Jag vet att ni skäms)
  • Centern har alltid varit FÖR kärnkraft.
  • Kristdemokraterna har alltid varit FÖR homosexuella äktenskap.
  • Folkpartiet Liberalerna har alltid varit FÖR massavlyssning.
  • Moderaterna har alltid varit FÖR ett bantat försvar.

Min poäng är att trots att regeringspartierna gett sken av att vissa saker är oerhört viktiga för dem, har de när det verkligen gäller, svikit sina ideal för en chans att sitta i regeringsställning. Makt att besluta har blivit viktigare än vad som beslutas.

Är alla frågor lika viktiga? Är mängden läxor i skolan verkligen lika viktigt som frågan om hur den svenska demokratin ska se ut? Jag anser inte det. Jag anser att vissa frågor är oerhört mycket viktigare än andra.

En sann demokrati kräver fri åsiktsbildning. Fria åsikter kräver fri informationsinhämtning. Fri informationsinhämtning är inte möjlig om du vet att någon kan ta del av vad du läser.

Varför inte fundera lite på vilka som kan tänkas tycka att just dina frågor om frihet är viktigast? De som lovar att driva endast tre frågor som alla har med individens fri- och rättigheter att göra eller de som lovar att driva flera hundra olika frågor rörande allt från moms på tidningar till hur Sverige bör förhålla sig till bananimporten till Europa. Dessutom, partierna som utgör den sittande regeringen har redan övergett hjärtefrågor till förmån för en plats vid det stora bordet.

Annonser

Om Frihet

Du läser just nu Om Frihet.

Vet du om att någon annan har tillgång till den informationen? Nej, inte om bloggen utan om att just du läser den här bloggen? Håller du med mig om det jag skriver, eller är du bara här på besök för att se vad liberaler kan tänkas tycka? Spelar ingen roll, du är nu officiellt smittad av liberalismen, åtminstone vad gäller registren. Nu kommer du inte råka illa ut för det, men kom ihåg principen.

Om jag känner till att någon övervakar din kommunikation inom ett visst områden så kan jag sätta dit dig. Om din arbetsgivare filtrerar och registrerar vilka sidor du besöker under arbetstid så kan tipsa dig om en intressant artikel på SvD. Om du sedan klickar på länken visar det sig att du inte alls kom till SvD utan till något med sexanknytning. Efter två, tre sådana misstag kommer din chef garanterat vilja prata med dig om dina internetvanor. Kanske blir du också försiktig med att klicka på länkar, men vad ska du göra?

Man kan dessutom rikta en kampanj mot enskilda individer genom att bifoga länkarna i vanliga mail och det är lätt att förfalska ett mails avsändare. Du kan t.ex. få ett mail från din chef eller en viktig kund, som ber dig titta på något. Mailet ser ut att komma från rätt adress, men är i verkligheten skickad av en helt annan person.

Tänk dig nu att man kan skicka förfrågningar om webbsidor, precis som om någon klickat på en länk, men låtsas som om den som klickat satt på en annan adress, kanske din egen. En person som kan genomföra det kan då smitta dig med vilken -ism som helst och det finns inget du kan göra åt saken. Tror du FRA kommer intressera sig för din kommunikation om du ofta besöker sidor om Hizbolla eller IRA?

(Självklart ska myndigheter ha möjlighet att avlyssna misstänkta grova brottslingar, men först efter bifall i domstol, vilket man får då man presenterat trovärdig information om en misstänkt person.)